Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť Anila s.r.o., so sídlom Hlavná 12, 739 34 Šenov, IČ 277 74 368, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 29356 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), najmä nasledujúce osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na zá klade článku. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Anil s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a) technická správa eshopu zaistená spoločností BSSHOP - Spojenecká 69, 541 01 Trutnov

b) Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. Povereníka. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese gdpr@streetracer.sk

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.rsasport.sk, spolupracuje s nákupným portálom Heureka.sk.

 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete.
 • Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.
 • Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.
 • Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky odoslanej na gdpr@streetracer.sk vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.rsasport.sk, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • Meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
 • Základné funkčnosti webových stránok.
 • Zlepšenie zacielenia reklamy
 • Predvyplnenie online formulárov
 • Uchovanie zvoleného obsahu "Košíku"
 • Uchovanie rozpracovanej objednávky

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Zoznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;
7. Dovoľte nás upozorniť, že podľa Nariadenia máte právo:
 • na zrušenie zasielania obchodných oznámení kedykoľvek,
 • na vznášanie námietok proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte písomne ​​prostredníctvom emailu gdpr@streetracer.sk. Spracovanie žiadosti bude vykonané bez zbytočného odkladu.